VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Vägledning

Om du som student vill bolla idéer eller diskutera hur du tar din idé till nästa steg kan du ta kontakt och boka vägledning med en av affärsutvecklare nedan.

Drivhuset är till för studenter som vill utveckla ett entreprenöriellt driv.

Drivhuset är till för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv.
Hos oss får du hjälp att se möjligheter och lösningar för din idé. Vi utgår från din kompetens och erfarenhet och kartlägger vad du behöver ha hjälp med för att kunna komma vidare med din idé. Fokus ligger på dig som entreprenör inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig. Vi anpassar vägledningen utefter dina behov och din specifika situation. Genom att forma idén utifrån den feedback du får från oss på Drivhuset och den målgrupp du jobbar mot kommer du att utveckla en livskraftig idé som är redo för marknaden. All vägledning är kostnadsfri och sker under sekretess. Ta första steget mot att förverkliga din idé.

Boka här!

Drivhuset is for students that want to develop an entrepreneurial drive.

At Drivhuset you will get help to see opportunities and solutions for your idea. We look at your competence and experience to see what you need help with to move forward with your idea. The focus is on you as an entrepreneur, not the idea, as we never judge ideas. We adapt the guidance to your needs and specific situation. By shaping your idea from the feedback you will receive from us at Drivhuset and towards your target goal you will develop a viable idea that is ready for the market. All guidance sessions are free of cost and under secrecy. Take the first step towards realising your dream.

Book here

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!