VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Om Drivhuset

Engage in change - because entrepreneurship is everybody's business.

Vilka är Drivhuset?

Entrepreneurship is everybodys business”.

Så lyder vår vision, men vad betyder det egentligen? Många tror att entreprenörskap handlar om att förverkliga affärsidéer och starta nya, växande företag. Visst är det en del av entreprenörskapet, men för oss är det så mycket mer. För oss handlar entreprenörskap om att hitta nya hållbara lösningar som skapar värde för andra och för världen. När förändringarna sker i snabb takt, när det gamla sättet att göra saker inte längre fungerar och när människor och organisationer stöter på hinder och utmaningar för en positiv och hållbar utveckling, då spelar entreprenörskap en viktig roll. Att kunna skapa hållbart värde oavsett sammanhang är avgörande för att vi ska kunna växa och lösa utmaningar, oavsett om de uppstår i vår vardag, på arbetsplatsen eller i samhället i stort. Därför är ”entrepreneurship everybodys business”.

Vår uppgift är att träna, utbilda, coacha och stödja människor med konkreta verktyg och våra forskningsbaserade metoder – Loopa och Tookig – så att de kan utveckla, testa och implementera nya idéer som gör skillnad. Världen blir allt mer komplex, utvecklingen går i rasande fart och sanningen vi känner till idag kan vara annorlunda imorgon. Det kräver ökad flexibilitet, förmåga att hantera osäkerhet, att kunna se möjligheter och att ha en innovationsinriktad ledarskapsstil – kompetenser som ofta förknippas med entreprenörskap. Men entreprenöriella aktiviteter ökar också människors motivation, engagemang och känsla av meningsfullhet. Kompetenser och färdigheter inom värdeskapande blir alltmer prioriterade för att möta stora samhällsutmaningar och hantera förändringarna på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Att träna människors entreprenöriella förmågor är därför vår främsta uppgift.

Drivhuset i Malmö bedriver en omfattande verksamhet som engagerar tusentals människor på olika sätt varje år. Vi stödjer individer med deras idéutveckling genom personliga möten, leder grupper i entreprenörsprogram, genomför utbildningsinsatser och innovationslabb för utbildningsaktörer på olika nivåer samt för offentliga aktörer och näringslivet. Det vi investerar i andra människors utveckling får vi tillbaka i deras engagemang, kreativitet och vilja att göra skillnad. De påverkar oss, andra och världen på positiva sätt. Det är vad vi kallar en hållbar affärsmodell.

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!