VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV


Level Up är en för-inkubator där Drivhuset Malmö samarbetar med Malmö Universitet
kring för att möjliggöra studentinnovation. På Level Up samlas studerande med en affärsidé
och utforskar entreprenörskap. Nedan kan ni se de affärsidéer som valts ut för att delta i
denna omgångens program. Sponsorer för Level Up är Malmö Stad, Sparbanksstiftelsen och Swedbank.

Level Up is a pre-incubator collaboration between Drivhuset Malmö and Malmö University
to enable student innovation. At Level Up, students gather with a business idea
and explores entrepreneurship. Below you can see the business ideas selected to participate in
this round’s program. Sponsors for Level Up are Level Up är Malmö Stad, Sparbanksstiftelsen och Swedbank.
Hemma Kocken
Amy har en idé om en app där man kan köpa mat från privatpersoner till ett bra pris.

Amy has an idea for an app where you can buy food from private individuals at a good price.Tora-Tandborsten
 Diana, Julia & Katarina har en idé om en prenumerationstjänst på en miljövänlig- och modul tandborste som bidrar till en mer hållbar framtid.

Diana, Julia & Katarina have an idea for a subscription service for an environmentally friendly and modular toothbrush that contributes to a more sustainable future.Swood Bikes
Franco, Negin, Alejandro & Jorge har en idé om att producera en lokal, prisvärd och mer hållbar cykel genom att ersätta icke förnybara resurser med trä från den svenska skogen.

Franco, Negin, Alejandro & Jorge have an idea to produce a local, affordable and more sustainable bicycle by replacing non-renewable resources with wood from the Swedish forest.IKRA
Hamza har en idé om en plattform för att kunna läsa och publicera böcker på arabiska.

Hamza has an idea for a platform to be able to read and publish books in Arabic.Hello Neighbour!
Rozarina har en idé om en app för grannskapet som främjar säkerhet och god samhällsanda för att minska matsvinnet och främja en cirkulär ekonomi.

Rozarina has an idea for an app for the neighbourhood that promotes safety and a good sense of community to reduce food waste and promote a circular economy.
Earthquakes in Istambul
Özgün, Banu & Gözde har en idé om en digital plattform som syftar till att ge medborgare i Istanbul information om byggnader och potentiella risker i samband med jordbävningar i staden.

Özgün, Banu & Gözde have an idea for a digital platform that aims to provide citizens of Istanbul with information about buildings and potential risks associated with earthquakes in the city.Cleaning is not only wiping
Jie har en idé om en transporterbar utrustning för att tvätta sina intima delar efter toalettbesök.

Jie has an idea for a transportable equipment for washing your intimate parts after toilet visits.Funky Flavor
Miriam & Max har en idé om nya upplevelser till en hälsosam livsstil genom att erbjuda färdiga fermenterade produkter och DIY-kit.

Miriam & Max have an idea for new experiences for a healthy lifestyle by offering finished fermented products and DIY kits.
WIP – We Improve People’s Life
Artur har en idé om underkläder och utrustning som hjälper män med inkontinens, och som samtidigt ger fysioterapeuten det verktyg de behöver för att hjälpa patienten.

Arthur has an idea for underwear and equipment that helps men with incontinence, and at the same time gives the physiotherapist the tools they need to help the patient.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!