VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Level Up

Drivhuset Malmö samarbetar med Malmö Universitet kring studentinnovation och har startat igång andra upplagan av för-inkubatorn Level Up, där studerande med en affärsidé samlas och utforskar entreprenörskap.

Utav samtliga sökande har 10 affärsidéer valts ut för att delta, programmet körs en gång i veckan i 10 veckor från mars till maj. Level Up möjliggör studentinnovation i Malmö genom att erbjuda en unik chans för de studerande att mötas i en kreativ miljö där de får direkt feedback på sin affärsidé, nätverkar och utvecklar både sin idé och sitt entreprenörskap. Målet är att nå en ny nivå av insikter varje vecka och förbereda de studerande att söka till en inkubator eller accelerator som tex Minc efter att ha genomgått hela programmet.

Nytt för i år är att deltagarna har en chans söka stöd via Mau Innovation för att testa sin idé. Programmet är sponsrat av Malmö Stad, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne.


Drivhuset Malmö collaborates with Malmö University to lift student innovation and has now started the second edition of the pre-incubator Level Up, where students with a business idea gather and explore entrepreneurship.

Out of all applicants, 10 business ideas have been selected to participate, the program runs once a week for 10 weeks from March to May. Level Up enables student innovation in Malmö by offering a unique chance for students to meet in a creative environment where they receive direct feedback on their business idea, network and develop both their idea and their entrepreneurship. The goal is to reach a new level of insight every week and prepare students to apply for an incubator or accelerator such as Minc after completing the entire program.

New for this year is that the participants have a chance to apply for support via Mau Innovation to test their idea. The program is sponsored by the City of Malmö, Swedbank and Sparbanksstiftelsen Skåne.Participants 2021Prenumerera på vårt nyhetsbrev!