VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Friday Breakfast Mingle – Get customers

Kom till vårt kostnadsfria frukostmingel i november, speciellt utformat för dig som är student och vill lära dig konsten att erövra din allra första kund som entreprenör. Vi bjuder in dig till en inspirerande morgon fylld med värdefulla insikter och praktiska verktyg för att kickstarta din affärsresa. Under detta evenemang kommer du att få möjlighet att ta del av framgångshistorier och beprövade strategier från erfarna entreprenörer som har lyckats attrahera och behålla sina första kunder. Dessutom kommer du att få chansen att nätverka med likasinnade studenter, utbyta idéer och skapa värdefulla kontakter som kan stärka din affärsutveckling. Ta tillfället i akt att lära av andra studenter i samma situation och få konkreta råd för att ta dina första steg mot framgång som entreprenör. Så se till att anmäla dig SNART för att säkra din plats på vårt gratis frukostmingel! --------- Come to our free breakfast mingle in November, specially designed for you as a student who wants to learn the art of acquiring your very first customer as an entrepreneur. We invite you to an inspiring morning filled with valuable insights and practical tools to kickstart your business journey. During this event, you'll have the opportunity to hear success stories and proven strategies from experienced entrepreneurs who have successfully attracted and retained their first customers. Additionally, you'll get the chance to network with like-minded students, exchange ideas, and create valuable contacts that can strengthen your business development. Take this opportunity to learn from other students in the same situation and get concrete advice to take your first steps towards entrepreneurial success. So make sure to register SOON to secure your spot at our free breakfast mingle!

November gratis frukostmingel för studententreprenörer – Få din första kund
November free breakfast mingle for student entrepreneurs – Get your first customer!

Evenemangsdetaljer

Datum 24th of Nov, 09:00- 11:00 O'clock

Plats Drivhuset Office, Niagara, Malmö University

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!