VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Friday Breakfast Mingle – Be inspired!

Vill du få inspiration och lära dig mer om entreprenörskap från en studentperspektiv? Kom och delta i vårt fredagsfrukostmingel där du får möjlighet att mingla med andra deltagare och samtidigt lyssna till en framstående studententreprenör. Under detta evenemang kommer en studententreprenör att dela med sig av sin resa, sina erfarenheter och insikter inom företagande. Du kommer att få höra om deras framgångar, utmaningar och hur de har tagit sig framåt i sin affärsidé. Detta är en fantastisk möjlighet att nätverka med likasinnade människor, knyta kontakter och lära dig av andra framgångsrika studenter som har startat egna företag. Du kan också ställa frågor, dela dina egna idéer och få råd och tips för att kickstarta ditt eget entreprenörsprojekt. Så varför inte börja din fredag med en inspirerande frukost och låt dig inspireras av studententreprenörens berättelse? Anmäl dig SNART! -------------- Do you want to get inspired and learn more about entrepreneurship from a student perspective? Come and join us at our Friday breakfast mingle where you'll have the opportunity to network with other participants and listen to an outstanding student entrepreneur. During this event, a student entrepreneur will share their journey, experiences, and insights in entrepreneurship. You'll hear about their successes, challenges, and how they have progressed with their business idea. This is a fantastic opportunity to network with like-minded individuals, make connections, and learn from other successful students who have started their own businesses. You can also ask questions, share your own ideas, and get advice and tips to kickstart your own entrepreneurial project. So why not start your Friday with an inspiring breakfast and be inspired by the story of a student entrepreneur? Register SOON!

September gratis frukost om entreprenörsresan av en studententreprenör!
Free mingling breakfast discussing the entrepreneurial journey of a student entrepreneur!

Evenemangsdetaljer

Datum 29th Sep 09:00-11:00 o'clock

Plats Drivhuset Office, Niagara, Malmö University

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!