VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Friday Breakfast Mingle – Financing for early-stage entrepreneurs!

Är du en student som drömmer om att förverkliga dina entreprenörsidéer? Kom och anslut till vårt kostnadsfria frukostmingel i oktober, speciellt utformat för att inspirera och guida studenter som är intresserade av finansiering för tidiga entreprenörsprojekt. Under detta evenemang kommer vi att utforska olika finansieringsalternativ och berätta om framgångshistorier från tidiga entreprenörer. Vi kommer att fokusera på verktyg som testfinansiering och crowdfunding, och visa hur dessa kan vara avgörande för att ta dina idéer från tanke till verklighet. Detta är en fantastisk möjlighet att lära dig mer om finansieringsmöjligheter och få insikter från framgångsrika entreprenörer som har navigerat framgångsrikt genom tidiga skeden. Du kommer att få chansen att mingla med likasinnade studenter, knyta värdefulla kontakter och få värdefulla råd och tips för att få ekonomiskt stöd för dina egna entreprenörsprojekt. Så varför inte starta din morgon i oktober med en inspirerande frukost och utforska finansiering som en tidig entreprenör? Anmäl dig SNART! ---------- Are you a student dreaming of realizing your entrepreneurial ideas? Come and join our free breakfast mingle in October, specially designed to inspire and guide students interested in financing for early-stage entrepreneurial projects. During this event, we will explore different financing options and share success stories from early-stage entrepreneurs. We will focus on tools like seed funding and crowdfunding, showing how they can be crucial in turning your ideas from concept to reality. This is a fantastic opportunity to learn more about financing possibilities and gain insights from successful entrepreneurs who have navigated early stages successfully. You'll have the chance to network with like-minded students, make valuable connections, and receive valuable advice and tips to secure financial support for your own entrepreneurial projects. So why not start your morning in October with an inspiring breakfast and explore financing as an early-stage entrepreneur? Register SOON!

Oktober gratis frukostmingel om finansiering för student entreprenörer!
October free breakfast mingle on financing for student entrepreneurs!

Evenemangsdetaljer

Datum 27th Okt 09:00-11:00 o'clock

Plats Drivhuset Office, Niagara, Malmö University

Anmäl dig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!