VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

ClimateSpace

Hej! Mitt namn är Anna Maria Bracio och jag har precis tagit examen från masterprogrammet i Leadership for Sustainability vid Malmö universitet med en kandidatexamen i Internationell ekonomi och utveckling.

Vad är din idé?
Min idé ”ClimateSpace.” är en kombination av uttrycket för min personliga oförmåga att vara tyst mitt i den globala klimatkrisen. Den drivs av aktivt hopp, motståndskraft, medkänsla och kärlek för vår värld. ClimateSpace. lever genom samarbeten med organisationer, yrkesverksamma, enskilda individer och samhällen för att ta itu med kunskaps-handlingsklyftor, utmaningar och hinder i att mildra och anpassa sig till klimatkrisen. Detta kan ske i form av evenemang som workshops eller utbildningar, men också längre forsknings- och utvecklingsprojekt, beroende på utmaningen och deras behov. Eftersom det inte kan vara tillräckligt med engagerade personer för att vända på situationen! Ett viktigt fokus för ClimateSpace. är härmed effektiv klimatkommunikation och utbildning.

Hur kom du på din idé?
Jag har varit aktiv och engagerad i miljömässiga och socialt hållbara utvecklingsprojekt, organisationer och evenemang sedan jag började min kandidatexamen år 2016. Under åren har jag utvecklat ett starkt driv att samla människor och resurser kring hållbarhetsutmaningar och lösningar, samtidigt som jag älskar att organisera och komma med olika projektidéer. Under min master började jag fokusera mer på klimatkrisen. Jag har insett att människor och organisationer som redan arbetar med lösningar ofta har en stor mängd kunskap, nätverk och erfarenhet. Men de kanske inte kan nå sin fulla potential när det gäller att ta fram ännu mer effektiva klimatbaserade lösningar på grund av brist på resurser, hög arbetsbelastning eller andra skäl. Här kommer mitt engagemang för att organisera, komma med idéer och starta projekt in i bilden. Jag fokuserar särskilt på att stödja dessa initiativ, individer och organisationer som har en drivkraft att göra en förändring eller har identifierat betydande kunskaps-handlingsklyftor eller behov på marknaden eller i deras samhällen, för att sedan arbeta tillsammans för att utveckla och implementera lösningar. Genom att engagera mig med Drivhuset insåg jag att jag faktiskt kunde använda dessa idéer och den passion jag har för att starta upp.

Vilka var de första stegen du tog när du började arbeta med din idé?
De första mer konkreta stegen jag tog var att boka vägledninger och delta i ”Level Up Program” från Drivhuset. Det gjorde det möjligt för mig att betrakta mina idéer och intressen ur en helt ny perspektiv. Jag experimenterade mycket genom att kontakta människor, organisera evenemang, genomföra forskning och ta enkla steg som att lyssna på poddar och läsa artiklar. Detta hjälpte mig att förstå vissa problem bättre och vad som behövs. Det är nog också bra att säga att min idé har förändrats mycket under de senaste månaderna och den kristalliserar fortfarande helt.

Vilka är dina tips för att starta upp?
Kombinera dina personliga intressen och ämnen som du är nyfiken på med att identifiera vad som behövs på marknaden eller i ett samhälle. Omge dig med engagerade och nyfikna individer eller organisationer och ta bara tid att lyssna på människor och deras erfarenheter. Jag har lärt mig att det verkligen är nyckeln att uppmärksamma vilka problem människor brottas med, vilka utmaningar eller hinder de står inför med något. Det kan leda dig till det problem du vill lösa med din idé. Världen är full av inspiration, berättelser och information om problem som behöver lösas och människor, samhällen och miljöer som står inför utmaningar som behöver kritiska, kreativa, tålmodiga och medkännande sinnen och problemlösare för att stödja dem, precis som du!

Vilka är dina nästa steg?
För närvarande har ClimateSpace. flera projekt som jag håller på att arbeta med i samarbete med andra organisationer och individer fokuserade på hållbarhet. Det kommer att kräva lite mer eftertanke och organisering för att få dem att rulla, särskilt eftersom några av projekten kräver finansieringsansökningar… Så, mycket hantering och organisering!

Hur kan folk kontakta dig?
Du kan kontakta mig via LinkedIn: Anna Maria Bracio. Jag är väldigt glad att få ansluta och utbyta tankar och idéer samt diskutera potentiella samarbeten om hur vi tillsammans kan göra en insats för att hantera klimatkrisen.

Följ Annas entreprenöriella resa på LinkedIn här.

Relaterade historier

Se alla historier

Our Special Universe

Om ZakariaeIdénZakariaes nästa steg Hej! Jag heter Zakariae och studerar svenska språket...

Läs mer

Africa takes the world

Om AnitaOm Idén Hej alla! Jag heter Anita och jag studerar Master...

Läs mer

With Plastic

Om AnneVad är idén?Annes nästa steg Hej, jag är Anne! Jag studerar...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!